DSL体验360度旋转箫 视觉一流

忙到甩辘,小DD又投诉,难得交完单,拿拿声CALL老友救驾!老友话DSL孖八既可斯文又可YinDang!老友真系唔话得,帮我卜孖八仲陪埋我上去,佢又玩左件YinWa,下次到我试食!

无谓过程懒得讲!孖八有私家车同货VAN牌,考到边隻就睇下有冇令佢兴奋既功架啦!FW.指数5-6-8!孖八有深猴,DL,KB,事后箫!但最令我印象深刻既系孖八服从性好高,SERVICE正爆!过程不表,视觉一流!呢段期间风高物燥虽然冇得全高清,但系拉开底底拨捚一边,又极具偷情FEEL喎!

东盛隆休闲中心
罗湖区东盛路明泽大厦1楼